Orange wolfram

Thoriumlegeret wolfram

  • Betegnelse = WT 40 = 3,8 - 4,2 % thoriumoxid
  • Farvekode = Orange


Gode egenskaber

  • Svejsning med jævnstrøm.
  • Med stigende thoriumoxidindhold aftager den elektriske modstand, hvorved elektronfrigørelsen forbedres. Herved forbedres tændingsegenskaben, standtiden og strømbelastningen, samtidig stiger smeltepunktet.
  • Har højt smeltepunkt (ca. 3.600° C for WT 20)


Ringe egenskaber

  • Har ringe evne til at etablere en glat overflade på elektrodespidsen ved traditionel vekselstrømssvejsning, hvilket bevirker flakkende lysbue, samtidig med dette øges tendensen til, at der smides wolframpartikler ned i smeltebadet.
  • Har tendens til at danne skæg ved jævnstrømssvejsning.
  • Har muligvis et problem miljømæssigt, på grund af, at thorium udskiller radioaktivitet ved slibning af elektroderne.

Vi beklager ulejligheden.

Søg igen efter det, du er ude efter